Slavnostní předání osvědčení "Bezpečný podnik" v Plzni

Slavnostní předání osvědčení "Bezpečný podnik" v Plzni

Publikováno: 17. 12. 2020

Dne 15.prosince 2020 proběhlo v sídle Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj slavnostní předání ocenění „Bezpečný podnik“ společnosti Kdynium a.s. Osvědčení převzali generální ředitel společnosti Ing. Igor Prusenovský a technický ředitel Jan Loffelmann. Generální ředitel Ing. Prusenovský uvedl, že si "ocenění velmi váží a za velký přínos považuje to, že si ve firmě uvědomili, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není jen odpovědností jednoho určeného zaměstnance, ale že se musí stát nedílnou součástí každodenní práce všech vedoucích zaměstnanců s výhledovým cílem, že každý zaměstnanec si bude uvědomovat vlastní odpovědnost při ochraně zdraví svého i svých kolegů na pracovišti". Předání proběhlo v příjemné atmosféře, samozřejmě za dodržení všech hygienických podmínek nařízených v době koronavirové pandemie.


Menu