Setkání se zástupci inspekcí práce zemí V4 v Košicích

Setkání se zástupci inspekcí práce zemí V4 v Košicích

Publikováno: 26. 5. 2023

Dne 18. května 2023 proběhlo ve slovenských Košicích setkání čelních představitelů zemí Visegrádské čtyřky zodpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po úvodním slovu generální ředitelky Národního inspektorátu práce Slovenské republiky paní Hedvigy Machayové se členové jednotlivých národních delegací ve svých prezentacích podělili o své zkušenosti nejen z oblasti bezpečnosti práce, ale např. i na téma zvládání migrační krize způsobené ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Setkání představitelů národních inspektorátů práce zemí V4 se konají v pravidelných intervalech a jejich cílem je vzájemná výměna zkušeností, efektivních postupů a nástrojů.


Menu