Setkání s jubilanty - 5. ročník

Setkání s jubilanty - 5. ročník

Publikováno: 20. 9. 2018

Dne 18. září 2018 se konalo již po páté slavnostní setkání těch zaměstnanců, kteří odpracovali v letošním roce 20, 25, 30, 35 a 40 let v naší organizaci. Na pozvání generálního inspektora přijelo do Opavy celkem 14 zaměstnanců z oblastních inspektorátů práce. Za vedení SÚIP byl přítomen generální inspektor  pan Mgr. Ing. Rudolf Hahn a vedoucí kanceláře generálního inspektora pan Ing. Rudolf Chamráth a Ing. Alena Ohnhäuserová, personalista systému inspekce.

Pan generální inspektor poděkoval všem zaměstnancům za jejich dlouholetou práci, kterou v oblasti inspekce práce vykonali a stále vykonávají a předal každému malý dárek.

Následně u kulatého stolu proběhla diskuse o práci jednotlivých zaměstnanců a hovořilo se  také o návrzích na zlepšení.

Zaměstnanci poděkovali za pozvání a hodnotili toto setkání velmi kladně.

Zaměstnanci přijeli celkem z 6 oblastních inspektorátů práce - z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, z Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, z Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové a  z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.

Po slavnostním obědě se zaměstnanci rozjeli do svých domovů.

Menu