Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo 17 společností

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo 17 společností

Publikováno: 1. 11. 2023

Praha – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“, které včera v pražském Kaiserštejnském paláci obdrželi zástupci celkem sedmnácti firem. O atraktivitě „Bezpečného podniku“ svědčí, že téměř všechny společnosti oceněné za nadstandardní ochranu svých zaměstnanců při práci toto osvědčení obhájily z minula, velká část už poněkolikáté. Rekordmany jsou dvě společnosti: ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany a Synthomer a. s., které získaly toto ocenění podeváté.

Zástupcům 17 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na jejich pracovištích.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 67 společností, ve kterých pracuje skoro 50 tisíc zaměstnanců, a které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 31. 10. 2023 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.; divize Stavební zámky, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou
 • CZ LOKO, a.s.; provozovna Jihlava, se sídlem v České Třebové
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany, se sídlem v Dukovanech
 • ČZ a.s., provozovna Strakonice, se sídlem v Praze
 • ČZ Řetězy, s.r.o., se sídlem ve Strakonicích
 • Ferring-Léčiva, a.s., se sídlem v Jesenici u Prahy
 • HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem v Praze
 • Chropyňská strojírna, a.s., se sídlem v Chropyni
 • Innomotics, s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice, se sídlem v Mohelnici
 • Lovochemie, a.s., se sídlem v Lovosicích
 • KDYNIUM a. s., se sídlem ve Kdyni
 • Robert Bosch, spol. s r.o., se sídlem v Českých Budějovicích
 • Schaeffler Production CZ s.r.o., se sídlem v Lanškrouně
 • Synthomer a.s., se sídlem v Sokolově
 • THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem v Dačicích
 • TRCZ s.r.o., se sídlem v Lovosicích
 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem v Třinci

Program „Bezpečný podnik“ je určen zejména výrobním společnostem se 100 a více zaměstnanci, největší zastoupení mají firmy do 500 zaměstnanců. Účast v programu bývá hodnocena velmi kladně jak samotnými zástupci a zaměstnanci společností, kteří rádi využívají doporučení a námětů zkušených inspektorů při prověrkách, tak i zároveň slouží jako neustálý kontakt inspektorů s novými a modernějšími technologiemi. Nejčastěji jsou „Bezpečné podniky“ ze zpracovatelského průmyslu, následuje výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a stavebnictví. Z oblasti zpracovatelského průmyslu je zastoupen jak chemický průmysl, tak i výroba strojů a zařízení, kovů, motorových vozidel, potravinářských výrobků a další.

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

O programu Bezpečný podnik

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  docílit  tak  současně vyšší  úrovně  kultury práce  a  vytvořit  podmínky  pro  zavedení  a  uplatňování  integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady  dát  při  řízení  právního  subjektu  stejnou  prioritu  jak  ekonomickým  hlediskům,  tak i bezpečnosti,  ochraně  zdraví  a  ochraně  životního  prostředí.  Společnostem,  které  splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu