Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo 12 společností

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik" převzalo 12 společností

Publikováno: 26. 10. 2022

Praha – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“, které včera v pražském Kaiserštejnském paláci obdrželi zástupci celkem dvanácti firem. O atraktivitě „Bezpečného podniku“ svědčí, že téměř všechny společnosti oceněné za nadstandardní ochranu svých zaměstnanců při práci toto osvědčení obhájily z minula, některé už poněkolikáté. Jeden ze subjektů, Elektrárna Chvaletice a.s., jej získal dokonce už poosmé, naopak Brose CZ spol. s r.o. převzal osvědčení Bezpečný podnik premiérově, a rozšiřuje tak řady úspěšných podniků, které se jím mohou prokazovat.

Zástupcům 12 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn společně s náměstkyní pro řízení sekce zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí Kateřinou Štěpánkovou. Toto ocenění nejen prokazuje, že dané společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na pracovištích.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 68 společností (50 tisíc zaměstnanců), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 25. 10. 2022 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

Brose CZ spol. s r.o.

ČEZ, a. s.; uhelné, vodní a paroplynové elektrárny a teplárny

Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Elektrárna Chvaletice a.s.

Elektrárna Počerady, a.s.

HF-Czechforge s.r.o.

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., provozovna Krásné Údolí

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.

OEZ s.r.o.

SMO a.s.

Steel Center Europe, s.r.o., provozovna Humpolec

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

 

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
 
 

 

 

Menu