Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“ dnes převzalo 16 společností

Prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“ dnes převzalo 16 společností

Publikováno: 23. 10. 2018

Opava – Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při řízení podniku povýšená na úroveň ekonomických ukazatelů, to je ve zkratce hlavní důvod pro získání prestižního osvědčení „Bezpečný podnik“, které dnes v pražském Kaiserštejnském paláci obdrželi zástupci celkem šestnácti firem. O atraktivitě „Bezpečného podniku“ svědčí, že všechny společnosti oceněné za nadstandardní ochranu svých zaměstnanců při práci toto osvědčení obhájily z minula, některé poněkolikáté. Jeden ze subjektů, SYNTHOS Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, jej získal dokonce už posedmé a je tak bezpečným podnikem dohromady už 21 let.

Zástupcům 16 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na jejich pracovištích. Jak říká ředitel už počtvrté v řadě oceněného výrobního závodu Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm, Roman Valný: „Chceme především, aby se naši zaměstnanci vraceli ke svým rodinám zdraví. Osvědčení vnímáme jako kladné ohodnocení za naši dlouhodobou koncepční práci a zavedená zlepšení v oblastech bezpečnosti práce, pracovních podmínek i péče o zdraví našich zaměstnanců.“

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 79 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 23. 10. 2018 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ACO Industries k.s.
 • CCI Czech Republic s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a. s.
 • Energotrans, a.s.
 • Fatra, a.s., provozovna Napajedla
 • Kostelecké uzeniny a.s., provozovny Kostelec a Planá nad Lužnicí
 • MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.
 • OHL ŽS, a.s.
 • Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Pražská teplárenská a.s.
 • Siemens, s.r.o., o. z. Elektromotory Frenštát
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • SYNTHOS Kralupy a.s.
 • SYNTHOS PBR s.r.o.
 • TAMERO INVEST s.r.o.
 • VESUVIUS MORAVIA s.r.o.

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu