Od září zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Od září zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

Publikováno: 30. 8. 2018

Opava  Na konci měsíce srpna se na tom při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky.

Vedle plánované kontrolní činnosti proběhnou mimořádné celostátní kontrolní akce nepravidelně na celém území ČR od září do prosince 2018. Zaměřeny budou na odhalování a eliminaci porušování právních předpisů v oblasti nelegálního zaměstnání občanů ČR, cizinců z nečlenských zemí EU a občanů EU. Kontroly budou plnit i svou preventivní úlohu. Mimořádné celostátní kontrolní akce se zaměří na pracoviště, jakými jsou například - stavby, průmyslové a montážní výroby, logistická centra a další. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce budou kontroly provádět za součinnosti Policie ČR (Služba cizinecké policie).

Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří dlouhodobě mezi jednu z hlavních kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Nejen samotný výkon nelegální práce, ale především umožnění výkonu nelegální práce jsou společensky nebezpečné a patologické jevy s dopadem nejen do oblasti pracovněprávní, ale také do oblasti veřejných rozpočtů a financí,“ uvedl Robin Povšík, náměstek člena vlády na ministerstvu práce a sociálních věcí, který jednání vedl.

Důvodem dalších mimořádných kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání je zvyšující se počet nelegálních pracovníků a to zejména ze zemí mimo EU. Za nelegální zaměstnávání bylo v roce 2017 zaměstnavatelům uloženo celkem 440 pokut v celkové výši 85 655 000 Kč. V letošním roce (do 31. 7. 2018) bylo již uloženo 273 pokut v celkové výši 76 625 500 Kč. Za 7 měsíců roku 2018 bylo oblastními inspektoráty práce zjištěno celkem 2 465  osob vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se ve 453 případech jednalo o občany ČR, ve 151 případech o občany jiných členských států EU a ve 1 861 případech o cizince ze zemí mimo EU.

Jednou z příčin zvýšení počtu zjištěných nelegálně pracujících cizinců je zejména současný vývoj na trhu práce a poptávka po pracovní síle, kterou do jisté míry již není možné uspokojit nabídkou pracovní síly z ČR a dalších zemí EU. V případě zjištění nelegálně pracujících občanů ČR je mezi těmito i podíl osob vedených v evidenci Úřadu práce. V těchto případech je hlavním motivem nelegálního zaměstnávání účast v systému dávek státní sociální podpory, čímž dochází k jejich zneužívání. „Nejčastěji zjištěnými cizinci byli v roce 2017 občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, obdobně jako tomu bylo v roce 2016. Stejný trend je možné, na základě průběžných výsledků kontrolní činnosti, pozorovat také v roce 2018,“ doplnil náměstek Robin Povšík.  

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu