MPSV: Ministr Jurečka na Zemi živitelce apeloval na dodržování pravidel bezpečnosti práce

MPSV: Ministr Jurečka na Zemi živitelce apeloval na dodržování pravidel bezpečnosti práce

Publikováno: 25. 8. 2022

Praha – Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se v den zahájení mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích zapojil do osvěty ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Informace a poradenství k tomuto tématu jsou k dispozici na společném stánku Ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Státního úřadu inspekce práce a Evropské agentury pro BOZP.

„Využili jsme této největší akce svého druhu v ČR, abychom poukázali na význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci všech odvětví zemědělského sektoru. Upozorňujeme také na probíhající národní a celoevropské kampaně k tomuto tématu, i na úlohu inspekce práce,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Cílem účasti MPSV na výstavě je poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zajistit osvětu a propagaci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.

Na výstavním stánku je pro návštěvníky připravena celá řada osvětových a informačních materiálů z oblasti BOZP. Stejně se na něm lze seznámit s probíhající evropskou kampaní EU-OSHA, případně s informacemi o zdrojové základně BOZP. Nezapomnělo se přitom ani na popularizační a zábavní prvky. Kupříkladu autoři osvětových filmů, na jejichž vzniku se podíleli produkce několika evropských organizací, vytvořili animovanou postavičku Napo. Ta zábavnou formou přibližuje oblast BOZP a upozorňuje na rizika na pracovišti nejenom dospělé, ale hlavně také děti. Díky ní se mohou již od raného věku nenásilnou formou naučit správným návykům. „Oceňuji, že se ve stánku myslí i na dětské návštěvníky, což dokazuje kromě postavičky Napo i řada připravených kvízů,“ vyzdvihl ministr Jurečka. 

Mezinárodní agrosalon Země živitelka, který můžete na Výstavišti v Českých Budějovicích navštívit od 25. do 30. srpna, je svým zaměřením a rozsahem největší a nejvýznamnější akcí svého druhu určenou pro odbornou i laickou veřejnost v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory. Na jednom místě jsou k dispozici novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, včetně komplexní prezentace zemědělství od historie po současné trendy i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu