MPSV: Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

MPSV: Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

Publikováno: 15. 7. 2022

Praha – Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se po letošním 22. dubnu zaměřil kromě běžné agendy i na kontroly podmínek, za kterých v ČR pracují uprchlíci z Ukrajiny. Zatím zahájil 311 takto zacílených kontrol, z nichž dokončil 90. V jejich průběhu úřad sice odhalil případy nelegálního nebo zastřeného zaměstnávání, případně porušení informačních povinností, ale v ani jednom případě se neukázalo, že by uprchlíci z Ukrajiny pracovali za nižší mzdy nebo za horších pracovních podmínek, než je obvyklé.

„Od začátku uprchlické krize jsme se zaměřili na to, aby situace nezneužívali podvodníci a držitelé dočasné ochrany pracovali za férových podmínek. Kontroly prokázaly, že pokud k takovým případům dochází, pak je to zcela ojedinělé. U zaměstnavatelů, kteří jsou kontrolováni, pracuje přes 5 tisíc lidí, kteří museli utéct před válkou na Ukrajině. Celkem přitom u nás pracuje bezmála 90 tisíc držitelů dočasné ochrany. Svědčí to o tom, že se daří příchozí úspěšně integrovat na pracovní trh, a přitom ho nedeformovat tím, že by pracovali za jiných podmínek než ostatní zaměstnanci,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Také doplnil, že kontroly zdaleka nekončí a budou dál pokračovat.

SÚIP dosud zahájil celkem 311 cílených kontrol zaměstnavatelů, inspektoráty práce se v jejich rámci zabývají pracovními podmínkami celkem 5 244 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Do dneška bylo ukončeno 90 kontrol, přičemž v 63 z nich bylo zjištěno ze strany zaměstnavatelů porušení právních předpisů. Ani v jednom případě však nebylo zjištěno porušení zásady srovnatelných mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců pracujících na obdobných pracovních pozicích. Dosud provedené kontroly tak ukazují, že zaměstnanci z Ukrajiny nejsou odměňováni hůře a nemají horší pracovní podmínky (např. delší pracovní dobu) než čeští zaměstnanci.

Nejčastěji šlo o tato porušení:

  • 17 kontrolovaných subjektů umožnilo výkon nelegální práce 45 občanům Ukrajiny (ve správním řízení může být v těchto případech uložena pokuta až 10 mil. Kč)
  • 5 zaměstnavatelů zastřeně zprostředkovávalo zaměstnání 25 držitelům dočasné ochrany z Ukrajiny (může být uložena pokuta až ve výši 10 mil. Kč)
  • 29 zaměstnavatelů nesplnilo vůči ÚP ČR svou oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců (zaměstnavatelům hrozí pokuta až do 100 tis. Kč)
  • 16 zaměstnavatelů nesplnilo svou povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu (pokuta až 500 tis. Kč)

Vzhledem k tomu, že jsou kontroly jednotlivými oblastními inspektoráty práce dokončovány průběžně a převážná část z nich ještě stále probíhá, přestupková řízení o uložení pokuty budou zahajována až následně.

Podle unikátních dat, která vyplývají z analýzy MPSV, pracují uprchlíci především na nízkokvalifikovaných profesích. V uplatnění původní kvalifikace jim brání především jazyková bariéra.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu