Mimořádná kontrolní akce zaměřená na nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců

Mimořádná kontrolní akce zaměřená na nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců

Publikováno: 7. 9. 2018

Opava – V týdnu od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 proběhla ve všech krajích jedna z plánovaných mimořádných kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce, která se zaměřila na odhalovaní nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců. Kontroly proběhly za součinnosti  Policie ČR – Služby cizinecké policie a účastnilo se jich 75 inspektorů oblastních inspektorátů práce. Podobné kontrolní akce budou probíhat i v následujících měsících.

Celkem bylo zkontrolováno více než 600 osob, z toho 294 cizinců, a to zejména z Ukrajiny. Dále  byli při výkonu práce kontrolováni občané Maďarska, Rumunska, Moldavské republiky, Kyrgystánu, Indie, Gruzie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory apod. U 76 cizinců, převážně z Ukrajiny, bylo na místě zjištěno podezření z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti. Pět občanů Moldavské republiky se policistům při kontrole prokázalo padělanými rumunskými doklady totožnosti.

Z prvotních zjištění inspektorů se lze důvodně domnívat, že  kromě zjištění výkonu nelegální práce a porušení dalších ustanovení zákona o zaměstnanosti bude v některých případech vyhodnocena spolupráce kontrolovaných zaměstnavatelů jako zastřené zprostředkování zaměstnání. Definitivní závěry však mohou být učiněny až po dokončení zahájených kontrol a vypořádání kontrolních protokolů.

K dnešnímu dni byla zahájena kontrola u bezmála 60 subjektů. Vzhledem k tomu, že na kontrolovaných pracovištích se výkonu práce účastnily také zaměstnanci různých dodavatelských a subdodavatelských společností, počet zahájených kontrol se bude v souvislosti s probíhajícími kontrolními úkony, vedoucími  k prověření skutečností zjištěných při kontrolách dále zvyšovat.

Místně příslušný inspektorát

Pracoviště

Obor činnosti

Termín

Oblastní   inspektorát práce pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze

hlavní   město Praha

Stavebnictví

30. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Středočeský   kraj, Benátky nad Jizerou

Shromažďování   a sběr odpadů

28. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých   Budějovicích

Jihočeský kraj, Planá nad Lužnicí

Výroba dílů, příslušenství pro motor.   vozidla, jejich motory

28. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Plzeňský kraj, 

Horní Lukavice

Výroba betonových prefabrikátů

30. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad   Labem

Ústecký   kraj,

Štětí

Stavebnictví

27. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem   v Hradci Králové

Královehradecký   kraj,

Nový   Bydžov

Strojírenství

30. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Jihomoravský   kraj, Brno

Strojírenství

30. 8.   2018

Oblastní   inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v   Ostravě

Olomoucký   kraj, Olomouc

Skladování

 

30. 8.   2018

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu