Inspektorské zkoušky úspěšně složilo 5 nových inspektorů

Inspektorské zkoušky úspěšně složilo 5 nových inspektorů

Publikováno: 28. 3. 2023

Ve dnech 21. a 22. března 2023 proběhly v prostorách Státního úřadu inspekce práce v Opavě inspektorské zkoušky, které úspěšně složilo celkem 5 nových inspektorů ze tří oblastních inspektorátů práce. Všichni dostanou osvědčení o absolvování a budou jim vydány inspektorské průkazy. Nejvíce jich, celkem tři, posílí Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. 

Dne 22. 3. 2023 úspěšně absolvovali teoretickou část rozdílové zkoušky inspektora i rovněž dva inspektoři (z OIP 6.00 a OIP 8.00), kteří přešli na jiné oddělení inspekce zajišťující odborně odlišnou agendu spadající do kompetencí inspekce práce. Oba inspektoři již předtím na svých pracovištích úspěšně složili praktickou část zkoušky, která spočívá v provedení minimálně 2 kontrol v oblasti inspektorovy nové specializace včetně zpracování protokolů o kontrole. 

Gratulujeme!


Okruhy otázek při inspektorských zkouškách

Menu