Rovné zacházení a zákaz diskriminace před vstupem do zaměstnání