Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30. 6. 2021 byl v částce 106, ročník 2021, sbírky zákonů, zveřejněn zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

 

Tento zákon nabude účinnosti dnem 1. 7. 2022. S jeho účinností tak dojde ke zrušení zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Menu