Hlášení vzniku havárie v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Hlášení vzniku havárie v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

S nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, přibyla od 1. 7. 2022 provozovatelům vyhrazených technických zařízení další povinnost, a to bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

 

Vzhledem k bližšímu dovysvětlení uvedené povinnosti provozovatelů vyhrazených technických zařízení obdržel Státní úřad inspekce práce vyjádření od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Jeho znění, a to zejména z pohledu bližšího vymezení škody na majetku, naleznete níže.

 

Vyjádření MPSV (146.07 kB)

Menu