Kontrolní akce v potravinářské firmě odhalila desítky nelegálních zaměstnanců

Kontrolní akce v potravinářské firmě odhalila desítky nelegálních zaměstnanců

Publikováno: 2. 12. 2019

Praha – Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj ve spolupráci s Policií České republiky uskutečnili 26. listopadu 2019 společnou kontrolní a bezpečnostní akci ve středočeské potravinářské firmě, při které prověřili celkem 100 cizích státních příslušníků. V rámci kontroly inspektoři a policisté zajistili přímo ve výrobním provozu 72 osob, u kterých bylo zjištěno podezření z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o zaměstnanosti.

Pouze u 28 osob ze sta bylo vše v souladu s právními předpisy. U zbývajících zkontrolovaných se jedná dle předběžných zjištění o porušení zákona o zaměstnanosti, když nebyla v době kontroly na místě prokázána existence pracovněprávního vztahu a inspektory bude dále prověřováno, zda nedošlo k  výkonu nelegální práce. Zaměstnavatelům nelegálně pracujících osob může být uložena pokuta ve výši 50 tisíc až 10 milionů korun. Pokuta může být uložena rovněž nelegálně pracující osobě a to až ve výši 100 tisíc Kč.

Na kontrolovaném pracovišti se výkonu práce účastnili zaměstnanci různých dodavatelských a subdodavatelských společností. Pro nepřehlednost vzájemných obchodních a dodavatelských vztahů nemusí být počet kontrolních zjištění konečný. V současné době probíhají kontrolní úkony k prověření skutečností zjištěných při kontrole, zejména s ohledem na podezření z výkonu nelegální práce výše uvedených 72 cizinců. Ve věci probíhá další šetření i ze strany cizinecké policie.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu