Kontrolní akce na staveništi dálnice D3 v Jihočeském kraji

Kontrolní akce na staveništi dálnice D3 v Jihočeském kraji

Publikováno: 9. 6. 2021

České Budějovice – V pondělí 7. června 2021 proběhla společná kontrolní akce inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu a příslušníků Odboru cizinecké policie Jihočeského kraje. Kontrolní akce, která probíhala na staveništi dálnice D3 v úseku Hodějovice-Třebonín, byla zaměřena na odhalování nelegálního zaměstnávání a zajištění bezpečnosti práce. Zúčastnilo se jí celkem 25 inspektorů a 15 příslušníků cizinecké policie a svým rozsahem se jednalo o jednu z největších společných kontrolní akcí. Současně byla prováděna také kontrola provozu nákladních vozidel a mechanizace na staveništi, včetně kontrol řidičů těchto prostředků.

Na staveništi o celkové délce 8 kilometrů bylo kontrolováno 85 osob a oblastní inspektorát práce zahájil kontroly s celkem dvaceti podnikatelskými subjekty. U žádného z řidičů nákladních vozidel nebylo zjištěno požití alkoholu před jízdou. Vše bude dále pokračovat administrativními kontrolními úkony, kdy zaměstnavatelé kontrolovaných zaměstnanců budou muset doložit legálnost jejich  pracovních poměrů a rovněž doklady k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je předpoklad, že obdobné kontrolní akce budou v letošním roce realizovány i na dalších probíhajících liniových stavbách v Jihočeském kraji.
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu