Inspekce práce svůj tematický den SLIC zaměřila na dopady pracovních úrazů na společnost

Inspekce práce svůj tematický den SLIC zaměřila na dopady pracovních úrazů na společnost

Publikováno: 14. 10. 2022

Opava – Pravidelné pololetní zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) proběhlo v rámci českého předsednictví ve dnech 12. a 13. října v Praze, a to online formou. Český Státní úřad inspekce práce věnoval svůj tematický den problematice dopadu pracovních úrazů a nemocí z povolání na společnost. Příští jednání se bude pořádat už prezenční formou na jaře ve švédském Stockholmu.

Jednotlivé evropské inspektoráty práce pořádají dvakrát ročně společná dvoudenní pracovní jednání nejvyšších představitelů zemí v oblasti inspekce práce, a to vždy pod patronací předsednické země, která má právo zvolit zaměření druhého (tzv. tematického) dne. Česká inspekce práce zvolila své téma především proto, že bezpečnost práce má základ v prevenci, která často může zachránit životy a zdraví mnoha zaměstnanců. „Vnímáme, že je to závažné problematika, kterou je potřeba neustále veřejně zviditelňovat. Vždyť denně se stane průměrně 110 pracovních úrazů, každý čtvrtý den dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu, a každý osmý pracovník, který utrpí závažný pracovní úraz, se už nevrátí ke své původní profesi. Proto jsme naše jednání zaměřili na minimalizaci dopadů pracovní úrazovosti a nemocí z povolání na společnost“, řekl generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Náměstkyně ministra Kateřina Štěpánková z Ministerstva práce a sociálních věcí dodává: „Vznik a důsledky pracovních úrazů a nemocí z povolání výrazně ovlivňují činnost jak zaměstnavatelů, tak samozřejmě především finanční a rodinnou situaci zaměstnanců. Nedokážeme úplně zabránit všem pracovním úrazům, nicméně naším cílem je omezit jejich počet na nejnižší možnou míru“.

 

Několik závažných (alarmujících) čísel o pracovní úrazovosti:

  • v letech 2017-2021 stal v průměru téměř každý 4. den jeden smrtelný[i] pracovní úraz,
  • v letech 2017-2021 se staly průměrně denně 3 závažné pracovní úrazy a 107 tzv. ostatních pracovních úrazů,
  • v letech 2017-2021 se tak průměrně denně v práci zranilo 110 zaměstnanců,
  • v letech 2017-2021 se 12,5 procent zaměstnanců pravděpodobně následkem závažného pracovního úrazu nevrátilo ke své původní profesi (121 osob z celkových 967, které utrpěly závažný pracovní úraz v tomto období).
 

[i]Rozdělení pracovních úrazů podle závažnosti:

smrtelný pracovní úraz – takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel,

závažný pracovní úraz – takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů,

ostatní pracovní úraz – takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.

 

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu