Informace o výsledcích kontroly provedené Státním úřadem inspekce práce v Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu Parlamentu České republiky ve věci poskytování služeb asistentů.

Informace o výsledcích kontroly provedené Státním úřadem inspekce práce v Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu Parlamentu České republiky ve věci poskytování služeb asistentů.

Publikováno: 10. 5. 2012

Státní úřad inspekce práce v Opavě provedl vlastními inspektory v průběhu měsíců března a dubna 2012 kontrolu v Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Kanceláři Senátu Parlamentu České republiky. Reagoval tak na podněty a upozornění na skutečnost, že u zmíněných zaměstnavatelů asistenti poslanců a senátorů pracují na základě živnostenského listu jako osoby samostatně výdělečně činné. Dle pisatelů těchto podnětů se jedná o závislou práci a jsou porušována příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

Více informací se dočtete v přiloženém dokumentu.

Menu