Zúčastnili jsme se online zasedání SLIC

Zúčastnili jsme se online zasedání SLIC

Publikováno: 18. 5. 2022

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn se ve dnech 10. a 11. května zúčastnil jednání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC - Senior Labour Inspectors' Committee), které proběhlo v online podobě. Tato pravidelná setkání spojená s výměnou zkušeností z inspektorátů práce v jednotlivých zemích Evropské unie se konají dvakrát ročně, vždy pod patronací země, která v té době Evropské unii předsedá. Letošní květnové plenární zasedání bylo pro nás důležité i z toho důvodu, že další jednání SLIC v říjnu 2022 bude probíhat v době českého předsednictví v Radě Evropské unie, a bude tedy Státním úřadem inspekce práce organizované.

Menu