Výběrové řízení na pozici inspektor / inspektorka komplexních kontrol