Výběrové řízení na obsazení systemizovaných míst - Inspektor komplexních kontrol

Výběrové řízení na obsazení systemizovaných míst - Inspektor komplexních kontrol

Publikováno: 4. 11. 2011

Státní úřad inspekce práce
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení systemizovaných míst pro realizaci projektu OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“
Lhůta pro podání přihlášky: 18. listopadu 2011 (včetně)
Další informace najdete v ...

Menu