Setkání s jubilanty

Setkání s jubilanty

Publikováno: 17. 1. 2020

Tradiční setkání se zaměstnanci Státního úřadu inspekce práce, kteří odpracovali v naší organizaci 20, 25, 30, 35 a 40 let, se uskutečnilo hned v prvním lednovém pracovním týdnu. Na pozvání generálního inspektora Mgr. Ing. Rudolfa Hahna přijeli do Opavy zaměstnanci z celkem čtyř oblastních inspektorátů práce z Plzně, Ústí nad Labem, Brna a Ostravy. Za vedení SÚIP byl přítomen rovněž vedoucí kanceláře generálního inspektora Ing. Rudolf Chamráth.


Úvodem setkání poděkoval generální inspektor osobně všem jubilantům za jejich dlouholetou práci, kterou v oblasti inspekce práce vykonali a stále vykonávají, a předal každému z nich malý dárek. Poté dostala prostor  neformální diskuze, která mohla pokračovat i během slavnostního oběda, po němž se zaměstnanci rozjeli do svých domovů. 

Menu