Prestižní osvědčení Bezpečný podnik dnes převzalo 6 firem

Prestižní osvědčení Bezpečný podnik dnes převzalo 6 firem

Publikováno: 29. 5. 2018

Opava – Šesti společnostem bylo dnes v Obecním domě v Opavě předáno prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“. Všechny oceněné firmy toto potvrzení, že pro své zaměstnance vytvářejí skutečně bezpečné pracovní prostředí, obhájily z minula, některé poněkolikáté. Dva subjekty je získaly dokonce už posedmé a jsou tak bezpečným podnikem dohromady už 21 let.

Zástupcům 6 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Hůrka společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby v rámci přijatých opatření a řídících aktů vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 80 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 29. 5. 2018 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

  • Energetika Třinec, a.s.
  • MBtech Bohemia s.r.o.
  • Metrostav a.s.
  • MP Krásno, a.s., provozovna Valašské Meziříčí
  • OEZ s.r.o.
  • Vodárna Plzeň a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.


O programu Bezpečný podnik

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  docílit  tak  současně vyšší  úrovně  kultury práce  a  vytvořit  podmínky  pro  zavedení  a  uplatňování  integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady  dát  při  řízení  právního  subjektu  stejnou  prioritu  jak  ekonomickým  hlediskům,  tak i bezpečnosti,  ochraně  zdraví  a  ochraně  životního  prostředí.  Společnostem,  které  splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu