Novým generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce byl jmenován Martin Melecký

Novým generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce byl jmenován Martin Melecký

Publikováno: 5. 1. 2024

Opava, 5. ledna 2024 – Generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce se stal od 5. ledna 2024 Martin Melecký, dosavadní vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Na své pozici chce navázat na dlouholetou úspěšnou činnost svého předchůdce Rudolfa Hahna, který stál v čele úřadu od roku 2006.  

Na pozici nového generálního inspektora nastupuje Martin Melecký, profesionál s bohatými zkušenostmi z veřejného i soukromého sektoru. Naší společnou prioritou je pokračovat v odpovědné práci úřadu, který chrání práva zaměstnanců a podporuje spravedlivé pracovní podmínky. Nový generální inspektor se ještě více zaměří na potírání nelegálního zaměstnávání a související postihy. Prioritou bude i celkové zefektivnění úřadu. Rovněž bych chtěl vyjádřit poděkování jeho předchůdci, Rudolfu Hahnovi, za dlouholetou úspěšnou práci v čele SÚIP a popřát mu mnoho radosti v dalším životě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který dnes nového inspektora do funkce v Opavě jmenoval.

Martin Melecký je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Prvotní pracovní zkušenosti získal v soukromé sféře, ale v posledních více než 22 letech pracoval pro veřejný sektor. V minulosti řídil pobočku Úřadu práce v Hlučíně, následně vedl oddělení inspekce pracovněprávních vztahů Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Od 1. ledna 2022 byl jmenován do funkce vedoucího inspektora tohoto oblastního inspektorátu práce.

„Plně se ztotožňuji s vizí Státního úřadu inspekce práce: Profesionální a důvěryhodná instituce, opora trhu práce při zajištění kontrolní a poradenské činnosti s cílem bezpečné práce, kvalitních pracovních podmínek a legálního zaměstnání. Aby mohla být tato vize naplněna, chci se zaměřit na efektivní kontrolní činnost, zajištění aktuální zpětné vazby veřejnosti i zákonodárcům a podporu sdílení zkušeností mezi inspektoráty,“ uvedl po svém jmenování nový generální inspektor Martin Melecký.

Ve své funkci bude zodpovědný za naplňování zákonných kompetencí orgánů inspekce práce, kterým je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce a zaměstnanosti a za koordinaci činnosti 8 oblastních inspektorátů práce.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu