Informace o provozování kamerového systému pro veřejnost

Informace o provozování kamerového systému pro veřejnost

Správce kamerového systému

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
náměstí Barikád 1122/2
130 00 Praha 3

Účel zpracování

Účelem instalace kamerového systému je ochrana majetku Oblastního inspektorátu práce a dále ochrana majetku, bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců, návštěvníků a dalších osob pohybujících se v prostorách OIP.

Rozsah zpracování a kategorie osobních údajů

Rozsah zpracování: Monitorování vstupu do budovy Oblastního inspektorátu práce, vjezdu do garáže, vstupní chodby recepce, zasedací a konzultační místnosti.

Kategorie osobních údajů: Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

Místo zpracování

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
náměstí Barikád 1122/2; 130 00 Praha 3

Příjemce zpřístupněných údajů

Příjemcem údajů z kamerového systému mohou být orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení, popř. jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracovávání osobních údajů. zpracování např. pojišťovna apod.

Počet kamer

V budově je instalováno 7 kamer.

Doba uchování záznamů, způsob vymazání údajů

Doba uchovávání záznamů je 14 dní a poté jsou data automaticky smazána (přepsána novým záznamem). Po delší dobu je uchováván pouze záznam řešeného zachyceného incidentu, a to po dobu nezbytně nutnou (např. pro potřeby orgánů činných v trestním řízení atp.)

Kontaktní údaje pro přijímání podnětů/stížností

Podnět/stížnost můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz

Menu