Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II - UKONČENO 1.6.2018

Název: „VZMR č. 16 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Plzeň – budova Plzeň II“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění recepční a informátorské služby, a dalších služeb uvedených v příloze č. 1 ZD - Specifikace požadavků na zajištění recepční a informátorské služby. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 5. 2018 ve 13:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

14. 5. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů - UKONČENO

Název: „VZMR č.4 - Analýza připravenosti instituce v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ - UKONČENO Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí auditních a navrhovaných služeb, které jsou specifikovány jako soubor služeb poskytnutých Poskytovatelem pro Objednatele dle požadavků zadavatele specifikovaných v příloze č. 1 ZD. Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 2. 2018 ve 13:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

1. 2. 2018

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - UKONČENO

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zjistit více

20. 9. 2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - ZRUŠENO

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle § 27 ve spojení s § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Název veřejné zakázky:  SÚIP - rozšíření dohledového centra IS Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2017 do 10:00 hodin. UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE - Zadavatel dne 14.7.2017 upravil podmínky ZD, viz. níže. ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky Dokumenty k veřejné zakázce:  

Zjistit více

11. 7. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 4.8.2017

Název: „OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary II (projekční příprava)“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy regionálního kanceláře v Karlových Varech. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2017 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

28. 6. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - ZRUŠENO

Název: „OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary (projekční příprava) - ZRUŠENO“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci budovy regionálního kanceláře v Karlových Varech. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 6. 2017 v 10:00 hodin. Zrušení veřejné zakázky Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

7. 6. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 26.9.2016

Název: „OIP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha“ Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na zajištění servisu a oprav motorových vozidel Hyundai ve městě Praha. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 9. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce:

Zjistit více

16. 9. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce - UKONČENO 6.9.2016

Název: OIP Brno - rekonstrukce výměníkové stanice Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce – rekonstrukci výměníkové stanice Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, sídlem Milady Horákové 3, 658 60 Brno. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 8. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Čestné prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 2 zadávací dokumentace 5. Formulář pro uvedení referenčních staveb - příloha č. 3 zadávací dokumentace 6. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti - příloha č. 4 zadávací dokumentace 7. Čestné prohlášení k ustanovení § 68 8. MaR - výkaz výměr 9. Návrh sod 10. So01 - technologická část 11. So02 - MaR 12. Stavební část - soupis prací a dodávek 13. Technologická část - soupis prací a dodávek

 

Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky    

Zjistit více

16. 8. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky - UKONČENO 29.4.2016

Název: Projektové dokumentace II Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací k budovám s právem hospodaření. Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace včetně příloh 3. Tabulka nabídkové ceny 4. Tabulka nabídkové ceny 5. Tabulka nabídkové ceny 6. Návrh rámcové smlouvy 7. Příloha rámcové smlouvy 8. Přílohy 1-5 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodatečné dotazy č.1 Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky    

Zjistit více

15. 4. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby - UKONČENO 28.4.2016

Název: Aplikace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů v informačním systému inspekce práce REÚIP Státní úřad inspekce práce vyhlašuje výběrové řízení na podporu procesu provádění kontrol, vedení správního řízení a vyhodnocování dat v IS REÚIP v souvislosti se zákonem č. 247/2014 Sb. včetně získávání informací z informačního systému veřejné správy „Evidence poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině“. ">Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2016 v 10:00 hodin. Dokumenty k veřejné zakázce: 1. Písemná výzva k podání nabídek 2. Zadávací dokumentace včetně příloh 3. Krycí list – příloha č. 1 zadávací dokumentace 4. Návrh smlouvy 5. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 6. Seznam významných služeb 7. Čestné prohlášení o finanční způsobilosti 8. Tabulka pro zpracování ceny plnění Dodatečné informace k zadávací dokumentaci: Příloha č.  2 - návrh smlouvy ve znění dodatečných informací č. 1 Dodatečné informace č. 1  

Rozhodnutí o výběru: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Zjistit více

15. 4. 2016

Menu