Úřední deska OIP

Úřední deska Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Podatelna - úřední hodiny

Pondělí a středa 8:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 14:00

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny: epodatelna.budejovice@suip.cz

Informace k příjmu e-podání jsou k dispozici zde.

Aktuální záznamy na úřední desce


Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Neagu

Zjistit více

15. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 2623

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05301103).

Zjistit více

13. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 2303

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právník Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05301102).

Zjistit více

3. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 2270

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (stavebnictví) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05421003).

Zjistit více

2. 3. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - VŘ 2269

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (elektrická zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (ID SM 05421002).

Zjistit více

2. 3. 2023

Menu