GDPR

GDPR

V této sekci jsou zveřejňovány informace týkající se zpracování osobních údajů fyzických osob, které provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec: Ing. Bc. Eva Otáhalová
E-mail: poverenec.SUIP@suip.cz
Telefon: +420 950 179 112
Korespondeční adresa: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Menu