Zástupci inspektorátu práce se zúčastnili oslav 10. výročí vzniku Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina

Zástupci inspektorátu práce se zúčastnili oslav 10. výročí vzniku Krajského ředitelství Policie ČR Kraje Vysočina

Publikováno: 20. 11. 2019

Jihlava – Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočiny Jiří Pelikán se zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti desetiletého výročí vzniku Krajského ředitelství policie ČR kraje Vysočina, které se uskutečnilo v úterý 12. listopadu 2019. Vedení krajského ředitelství pozvalo zástupce spolupracujících státních orgánů a organizací, jako jsou ostatní útvary Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, Armády ČR, Státního zastupitelství, Finančního úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Celní správy, Úřadu práce, Inspektorátu práce apod., aby společně oslavili toto významné výročí a zhodnotili dosavadní spolupráci.

Ředitel KŘ PČR kraje Vysočina brigádní generál Miloš Trojánek ve svém vystoupení ocenil vzájemnou součinnost s pozvanými zástupci státních orgánů a organizací. V případě Oblastního inspektorátu pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina ocenil spolupráci v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání, nelegálního pobytu cizinců a v oblasti šetření vzniku příčin a okolností pracovních úrazů. Jako příklad zmínil hromadnou událost, při které zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, kdy vlivem pádu mostu ve Vilémově v roce 2014 zahynuli celkem čtyři zaměstnanci a jeden utrpěl těžká zranění.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu