Státní úřad inspekce práce v loňském roce zodpověděl v rámci poradenství přes 11 tisíc dotazů

Státní úřad inspekce práce v loňském roce zodpověděl v rámci poradenství přes 11 tisíc dotazů

Publikováno: 4. 1. 2024

Opava – Státní úřad inspekce práce vedle kontrolní činnosti rovněž poskytuje bezplatné pracovněprávní poradenství veřejnosti. S nejrůznějšími dotazy se na jednotlivé oblastní inspektoráty práce obracejí jak zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé. Za celý loňský rok této možnosti využilo 11 067 tazatelů, kteří se potřebovali poradit v oblasti pracovněprávních vztahů či bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Nejvíce záznamů o poskytnutém poradenství eviduje Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (1 635) a Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (1 632). Naopak nejméně si vyžádali poradenství v hlavním městě Praze (1 028 dotazů).

Dotazy nejčastěji směřovaly do oblasti pracovněprávních vztahů (5 874 zodpovězených dotazů, 53 procent) a do oblasti zákona o zaměstnanosti (4 435 dotazů, 40 procent). Poradit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti potřebovalo necelých 7 procent žadatelů (758 dotazů). Konkrétně se jednotlivci, ale i zástupci firem, nejčastěji ptali na problematiku ukončení pracovního poměru, pracovní doby, příplatků za práci přesčas a v noci, přestávek v práci a v týdnu, splatnosti mzdy a cestovních náhrad. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti se spíše odborná veřejnost zajímala především o praktickou aplikaci zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a jeho prováděcích předpisů.

Poradenství

Poradenství, konzultační a osvětová činnost patří, vedle samotné kontrolní činnosti, k základním úkolům orgánů inspekce práce. Státní úřad inspekce práce společně s jednotlivými oblastními inspektoráty poskytují bezúplatně základní informace a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, a to jak zaměstnancům, tak rovněž i zaměstnavatelům.

Poradenství mohou občané využít osobně na jednotlivých oblastních inspektorátech práce či kontaktních místech, telefonicky, případně prostřednictvím elektronické pošty. V provoze zůstává i nadále bezplatná linka (800 60 60 70; pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–14:00).

Pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti zpracoval Státní úřad inspekce práce informační materiály, které naleznete na webu Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz), v sekci Informační letáky (ZDE). Nejčastěji kladené otázky jsou rovněž zodpovězeny na webu Státního úřadu inspekce práce, a to v rubrice Otázky a odpovědi (ZDE).

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu