Státní úřad inspekce práce brání práva zahraničních zaměstnanců

Státní úřad inspekce práce brání práva zahraničních zaměstnanců

Publikováno: 1. 2. 2008

Samozřejmou součást trhu práce v ČR tvoří rovněž zaměstnávání cizích státních příslušníků. Tento prvek s sebou přináší vedle pozitivních také určité negativní jevy, jako jsou například podezření na nerovné či nekorektní zacházení zaměstnavatelů a zprostředkovatelů práce s cizinci. Příkladem z poslední doby může být kauza prošetřování pracovních podmínek polských dělníků pracujících v automobilce Škoda prostřednictvím agentury práce, jíž se zabýval také veřejný ochránce práv.

Menu