Snižování pracovní úrazovosti hlavním tématem pražského zasedání odborníků z Evropské unie

Snižování pracovní úrazovosti hlavním tématem pražského zasedání odborníků z Evropské unie

Publikováno: 11. 5. 2009

Zástupci orgánů inspekce práce ze všech členských zemí Evropské unie se sejdou na 56. plenárním zasedání Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC), které proběhne ve dnech 28. a 29. května 2009 v Praze.

Menu