Šestnáct firem obdrželo osvědčení „Bezpečný podnik“

Šestnáct firem obdrželo osvědčení „Bezpečný podnik“

Publikováno: 23. 10. 2019

Praha – Zástupcům šestnácti společností bylo v úterý v pražském Kaiserštejnském paláci předáno osvědčení „Bezpečný podnik“, které je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už z minula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se bezpečným podnikem staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ předali zástupcům 16 společností náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na jejich pracovištích. „Je zapotřebí ocenit úsilí managementu právních subjektů, které se dobrovolně zavázaly k plnění požadavků stanovených programem, a tím i k neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, i nad rámec legislativních požadavků,“ řekl k oceněným společnostem náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 81 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 22. 10. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • Steel Center Europe, s.r.o.; provozovna Humpolec
 • Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci
 • CZ LOKO, a.s.; provozovna Jihlava
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., provozovna Krásné Údolí
 • HF-Czechforge s.r.o.
 • Sev.en EC, a.s.
 • Drůbežářský závod Klatovy a.s.
 • Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
 • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 • ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu
 • CzechPak Manufacturing, s.r.o., provozovna CTPark Teplice
 • Elektrárna Dětmarovice, a.s.
 • Elektrárna Počerady, a.s.
 • ČEZ, a. s.; uhelné, vodní a paroplynové elektrárny a teplárny
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • SMO a.s.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce je prosazování a realizace programu Bezpečný podnik jednou z priorit, a proto jej bude podporovat i v dalších letech.

O programu "Bezpečný podnik"

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na https://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu