MPSV: Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

MPSV: Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

Publikováno: 23. 4. 2021

Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je důležitá. Proto je velmi dobrou zprávou, že poslanci dnes dali zelenou nové zákonné úpravě této problematiky, kterou připravilo MPSV pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD). Cílem je zakotvit oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť do současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

„Jsem opravdu velmi ráda, že po několikaletých přípravách se konečně povedlo prosadit tento zákon. Jde o velmi dobrý konsensus všech zainteresovaných stran, včetně sociálních partnerů a předkládaný návrh je velmi komplexní. Vyhrazená technická zařízení jsou jedním ze zdrojů pracovních úrazů, zejména těch vážných – těžkých a smrtelných. Proto je naprosto nutné zavést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ řekla k zákonu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon sebou přináší také snížení administrativní zátěže některých dotčených subjektů a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Vyhrazená technická zařízení při nesprávném použití nebo při nevhodném provozování představují závažné riziko ohrožená životů a zdraví osob, majetku i životního prostředí. „Na zákonu s námi navíc spolupracovala Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Jde tedy o velmi detailně prodiskutovanou změnu. A to považuji za klíčové,“ popsala vznik změn Maláčová

Účinnost návrhu zákona se předpokládá od 1. července 2022. Norma dnes schválená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou nyní zamíří k projednání do Senátu.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu