Kontrolní akce prověřila dodržování zákoníku práce u poskytovatelů služeb na řece Vltavě

Kontrolní akce prověřila dodržování zákoníku práce u poskytovatelů služeb na řece Vltavě

Publikováno: 16. 7. 2019

České Budějovice – Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočinu uskutečnil ve dnech 9. a 10. července 2019 kontrolní akci „Vltava“. Osmičlenná kontrolní skupina inspektorů s využitím dvou raftů provedla celkem 13 kontrol v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních podmínek, kterými byl ověřován pracovněprávní vztah 46 fyzických osob, jež se věnovaly obsluze při poskytování služeb na vodním toku řeky Vltavy v letních měsících. Pouze v 7 případech ze třinácti bylo vše v souladu se zákoníkem práce. U zbývajících šesti kontrolovaných subjektů došlo dle předběžných zjištění k porušení zákona o zaměstnanosti, když nebyla v době kontroly na místě prokázána existence pracovněprávního vztahu a inspektory bude dále prověřováno, zda nedošlo k výkonu nelegální práce.

Zaměstnavatelům nelegálně pracujících osob může být uložena pokuta ve výši 50 tisíc až 10 milionů korun. Pokuta může být uložena rovněž nelegálně pracující osobě a to až ve výši 100 tisíc Kč. Proto i studenti na letních brigádách by měli po svých zaměstnavatelích ve svém zájmu vyžadovat písemnou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či pracovní činnosti ještě před zahájením samotné pracovní činnosti.


Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu