Informace o výsledcích kontrolních akcí roku 2007

Informace o výsledcích kontrolních akcí roku 2007

Publikováno: 2. 5. 2008

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu dodržování předpisů v oblasti pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plní další odborné úkoly v oblasti bezpečnosti práce a pracovního práva ve smyslu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Menu