Evropská kampaň o hodnocení nebezpečných látek na pracovištích

Evropská kampaň o hodnocení nebezpečných látek na pracovištích

Publikováno: 3. 3. 2010

Výbor vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors’ Committee – SLIC) – poradní výbor Evropské komise, který sdružuje zástupce orgánů inspekce práce ze všech členských zemí Evropské unie – vyhlásil informační a inspekční kampaň zaměřenou na zlepšování podmínek a činností při nakládání s nebezpečnými látkami v malých a středních podnicích.

Menu