Zpravodaj č. 1/2020

Zpravodaj č. 1/2020

Publikováno: 12. 3. 2020

První letošní číslo Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce přináší pohled na problematiku bezpečnosti práce v ochranných pásmech elektrických zařízení, souhrnný přehled kontrol nelegálního zaměstnávání za rok 2019 či analýzu stížností podaných na činnost Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2019 a jejich vyřizování, a samozřejmě i další zajímavá témata.
Menu