Zpráva britského orgánu GLAA o výskytu praktik pracovního vykořisťování

Zpráva britského orgánu GLAA o výskytu praktik pracovního vykořisťování

Publikováno: 17. 7. 2018

Státní úřad inspekce práce společně s ostatními inspekcemi v členských státech EU se již několik let účastní plánovacích a informačních setkání s představiteli národních specializovaných policejních složek pod záštitou EUROPOL. Britský Úřad pro potírání pracovního vykořisťování a nekalých zprostředkovatelských praktik (GLAA – Gangmasters and Labour Abuse Authority) jako jeden z lídrů této platformy zaměřené na koordinaci společných akcí policejních a inspekčních složek s přeshraničním rozsahem nedávno uveřejnil podrobnou zprávu nazvanou „Povaha a rozsah pracovního vykořisťování napříč všemi sektory ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska“ (pouze v angličtině) a požádal členy této platformy o její šíření. Ze zjištění GLAA vyplývá, že mezi potenciální oběti pracovního vykořisťování ve velké míře patří občané států střední a východní Evropy, včetně občanů České republiky, kteří se vydávají do Velké Británie za prací.

V přiloženém letáku GLAA v češtině jsou společně s vybranými statistickými údaji a základními zjištěními  GLAA blíže popsána odvětví s výskytem pracovního vykořisťování a souvisejících nešvarů.

Menu