Vystoupení na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023

Vystoupení na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023

Publikováno: 28. 4. 2023

Nedílnou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce je, kromě kontrolní činnosti a poradenství, také osvěta a prevence. Obzvláště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců jí není nikdy dost. Na XXIII. ročníku mezinárodní konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023", která se konala ve dnech 26. a 27. dubna 2023 v hotelu Sepetná v Ostravici, vystoupil generální inspektor Rudolf Hahn s příspěvkem, který se věnoval trendům v pracovní úrazovosti v České republice. Konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ je každoročně pořádána Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. Cílem konference je výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze státního i soukromého sektoru.

Menu