Tiskové prohlášení k působení falešného inspektora

Tiskové prohlášení k působení falešného inspektora

Publikováno: 15. 6. 2018

Státní úřad inspekce práce tímto upozorňuje veřejnost, že Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích bylo zjištěno, že osoba, vystupující pod jménem Zdeněk Kantor, se vydává za inspektora „Oblastního inspektorátu práce a sociálních věcí pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích“, a vyzývá k poskytnutí údajů, dokumentů a věcí, pro účely provedení údajné kontroly.


Státní úřad inspekce práce v této souvislosti sděluje, Zdeněk Kantor není inspektorem Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. Současně „Oblastní inspektorát práce a sociálních věcí pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích“ je neexistujícím správním úřadem.

Varujeme právnické i fyzické osoby, které budou touto osobou vyzvány k poskytnutí součinnosti či doložení dokladů, aby neposkytovaly žádné informace.


Současně Státní úřad inspekce práce informuje, že kontrolující s kontrolovanými osobami vždy komunikují způsoby stanovenými zákonem a to prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.


Dále uvádíme, že každý z inspektorů orgánů inspekce práce je povinen prokázat se služebním průkazem, jehož vzor je stanoven právním předpisem a zároveň je povinen na žádost kontrolovaných či jiných zúčastněných osob předložit též další dokument, který dokládá, že je osobou uvedenou na služebním průkaze (např. občanský průkaz).

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu