Státní úřad inspekce práce a Generální finanční ředitelství společně řešily spolupráci při odhalování nelegálního zaměstnávání

Státní úřad inspekce práce a Generální finanční ředitelství společně řešily spolupráci při odhalování nelegálního zaměstnávání

Publikováno: 20. 2. 2024

Opava – Ve dnech 13.–14.2.2024 v Opavě společně jednali experti Státního úřadu inspekce práce a Generálního finančního ředitelství s cílem hledat cesty, jak koordinovaně odhalovat a potírat závažné porušování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a daňové správy.

Nelegální zaměstnávání a zastřené zprostředkování zaměstnání patří mezi nejzávažnější nekalé praktiky trhu práce, které mají významné negativní dopady na podnikatelské prostředí a veřejné rozpočty. Součástí těchto praktik je pracovní síla, zejména osoby cizí státní příslušnosti, kterým jsou často odpírána základní práva, která jinak mají zaměstnanci v řádném pracovním poměru a dostávají se tím často do velmi složitých životních situací. 

„Jsem rád, že jsme se na našem jednání shodli na základních parametrech spolupráce při odhalování těchto nelegálních praktik a zcela určitě se v krátkém období promítnou do intenzivnější kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, která bude v maximální míře vzájemně koordinována s orgány daňové správy“ zhodnotil výsledky jednání generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký. 

V roce 2023 orgány inspekce práce odhalily 2 716 nelegálně pracujících osob a 309 zastřených agentur práce. Za umožnění výkonu nelegální práce a zastřené zprostředkování zaměstnání uložily orgány inspekce práce pokuty za více než 250 miliónů korun.

 

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu