Společná kontrolní akce v Jihočeském kraji byla zaměřena na nelegální zaměstnávání cizinců

Společná kontrolní akce v Jihočeském kraji byla zaměřena na nelegální zaměstnávání cizinců

Publikováno: 20. 4. 2023

České Budějovice – V úterý 18. dubna 2023 proběhla společná kontrolní akce inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, příslušníků Cizinecké policie Jihočeského kraje a Celního úřadu pro Jihočeský kraj. Kontrolní akce probíhala na staveništi dálnice D3 v úseku Dolní Třebonín – Kaplice nádraží a současně byly kontrolovány strojírenské provozy a stavby na Kaplicku a Dačicku.  

Ze strany oblastního inspektorátu práce bylo na kontrolní akci nasazeno 30 inspektorů, kteří zahájili celkem 24 kontrol zaměstnavatelů. Kontroly byly zaměřeny zejména na umožnění výkonu nelegální práce, na plnění povinností zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání cizinců, na plnění povinností agentur práce a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání, a v neposlední řadě na rovněž na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Na pracovištích bylo při výkonu práce zjištěno celkem 125 cizinců. Velká část z nich měla ukrajinskou státní příslušnost (82), následovali státní příslušníci Rumunska (13), Maďarska (9), Mongolska (5), Bulharska a Moldavska (3), Ghany a Slovenska (2) a po jednom cizinci z Gruzie, Kosova, Lotyšska, Polska, Srbska a Vietnamu. Nyní bude u těchto osob prověřována legálnost jejich pracovněprávního vztahu, tj. zda mají tito cizinci volný přístup na trh práce, nebo zda mají k výkonu práce potřebná povolení k zaměstnání či příslušnou zaměstnaneckou kartu. V oblasti výkonu nelegální práce vznikly také pochybnosti o legalitě pracovněprávního vztahu u dvou zaměstnanců z České republiky, kdy jeden ze zaměstnanců pobíral dávky v nezaměstnanosti. I tyto pracovněprávní vztahy budou prověřeny následnými kontrolními úkony.

V oblasti bezpečnosti práce byly zjištěny nedostatky zejména oblasti nefunkčních nebo úplně chybějících ochranných zařízeních strojů, bezpečnostních značek a ve dvou případech i v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

I když předběžná zjištění ještě budou procházet podrobným zjišťováním, lze kontrolní akci považovat za úspěšnou. Současně byla prověřena schopnost různých složek stání moci společně zkoordinovat své síly a prostředky a úspěšně zahájit a provést kontrolu různých pracovišť různých zaměstnavatelů napříč územní působností v jednom časovém úseku.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu