Slavnostní setkání k 50. výročí vzniku jednotného státního dohledu nad bezpečností práce proběhlo v Táboře

Slavnostní setkání k 50. výročí vzniku jednotného státního dohledu nad bezpečností práce proběhlo v Táboře

Publikováno: 12. 4. 2019

Slavností setkání k příležitosti 50. výročí od vzniku jednotného státního dozoru nad bezpečností práce se ve středu 10. dubna 2019 uskutečnilo v Táboře. Toto setkání organizoval Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Mezi zúčastněnými hosty nechyběl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, starosta města Tábora Ing. Štěpán Pavlík, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Jiří Macíček, poslední úřadující předseda Českého úřadu bezpečnosti práce (předchůdce dnešního Státního úřadu inspekce práce)  Ing. Jaromír Elbel a další významní hosté.

Zákon č. 174 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce byl přijat v prosinci 1968 a na jeho základě vznikl k 1. lednu 1969 Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP), který měl sjednotit a zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Vyhláškou č. 18/1969 Sb., ze dne 6. 3. 1969 byly poté zřízeny oblastní inspektoráty bezpečnosti práce.

Na činnost Českého úřadu bezpečnosti práce navázal Státní úřad inspekce práce (SÚIP), který byl zřízen k 1. 7. 2005 zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Kontrolní pravomoci oblastních inspektorátů byly rozšířeny o oblast pracovně právních vztahů, tj. celou oblast zákoníku práce. V roce 2012 převzali od Úřadu práce rovněž kontroly na potírání výkonu nelegální práce.

O užitečnosti vzniku jednotného státního dohledu nad bezpečností práce asi nejlépe vypovídá  statistika dokládající, že za éry činnosti ČÚBP a následně SÚIP se snížila četnost vzniku pracovních úrazů přepočtená na 100 pracujících z více než 5 procent na hodnotu kolem 1 procenta, tedy že na 100 pracujících dnes připadá 1 pracovní úraz v porovnání s 5 a více v roce 1969.

Ve svém projevu vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Ing. Jiří Pelikán zhodnotil historický vývoj péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále seznámil přítomné se současnou činností inspekce práce v České republice a vyslovil přesvědčení, že tato činnost přispívá k ochraně zdraví a životů pracujících.

Menu