Inspektoři práce se zaměřili na restaurace

Inspektoři práce se zaměřili na restaurace

Publikováno: 29. 7. 2020

České Budějovice - V noci z pátku na sobotu (24.25. 7.) proběhla v Českých Budějovicích společná kontrolní akce nazvaná Provozovna 2020 zaměřená na restaurační zařízení. Inspektoři z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu ve spolupráci s Policií ČR, pracovníky OSPOD, obecní policie, živnostenského úřadu, Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České obchodní inspekce a s hasiči zkontrolovali za součinnosti čtyř desítek osob bezmála 20 restaurací, klubů či zábavných podniků, kde byla provedena kontrola u téměř 100 osob. Inspektoři se zaměřili na kontrolu výkonu nelegální práce a užívání alkoholu zaměstnanců při výkonu práce v jednotlivých provozovnách. Zatímco užívání alkoholu u zaměstnanců nebylo v žádné z kontrolovaných provozoven zjištěno, v souvislosti s podezřením na výkon nelegální práce bylo zahájeno celkem 8 kontrol.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Menu