Aktivně se podílíme na přípravě celoevropské osvětové kampaně „Pracuj bez úrazu“

Aktivně se podílíme na přípravě celoevropské osvětové kampaně „Pracuj bez úrazu“

Publikováno: 19. 1. 2024

V Lucemburku se ve dnech 16. a 17. ledna 2024 uskutečnilo tzv. školení školitelů v rámci představení kampaně SLIC s názvem „Pracuj bez úrazu“, na které spolupracovali zástupci inspekcí práce z České republiky, Estonska, Francie, Irska, Polska, Portugalska, Španělska a zástupci agentury EU OSHA a Evropské komise. Za Státní úřad inspekce práce se jednání aktivně účastnila Simona Zajícová. Kontroly zaměřené na problematiku pracovních úrazů budou probíhat od března do června ve všech zemích EU i v některých zemích ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Cílem kampaně bude především rozšíření informací o důležitosti šetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a zejména o nutnosti přijímání následných preventivních opatření proti opakování úrazu. 

Menu