Změna cestovních náhrad od 1. 1. 2024

Změna cestovních náhrad od 1. 1. 2024

Vyhláška č. 398/2023 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
 4. 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Menu