Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník/právnička

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právník/právnička

Publikováno: 13. 12. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 9033

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo právníka Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (ID 05301108).
Menu