Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 5597

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektora BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 5597

Publikováno: 22. 7. 2019

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo  inspektora BOZP (tlaková zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích.
Menu