Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 2556

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor BOZP Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu – VŘ 2556

Publikováno: 21. 4. 2021

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor BOZP (plynová zařízení) Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (ID SM 05421004).
VŘ 2556
Menu